Wachttijd bij huisdierenverzekeringDe wachttijd bij een huisdierenverzekering is 30 dagen, zoals bij elke verzekering worden gemaakte kosten in de wachttijd niet vergoedt.

Wachttijd bij een huisdierenverzekering

Net zoals bij een verzekering voor uw eigen zorg is ook bij een huisdierenverzekering sprake van een wachttijd. Dit houdt in dat de huisdierenverzekering tijdens de eerste periode waarin de verzekering loopt geen kosten van behandeling voor een huisdier worden vergoed. Dit doen verzekeraars om misbruik te voorkomen. Wat precies de voorwaarden zijn met betrekking tot de wachttijd verschilt per verzekeraar.

Wachttijd van 30 dagen

Alle verzekeraars hanteren een wachttijd of wachttermijn van 30 dagen. Tijdens de eerste maand waarin de huisdierenverzekering loopt kunnen over het algemeen dus geen behandelingen bij de dierenarts worden gedeclareerd. Toch vergoedt een huisdierenverzekering in sommige gevallen wel een behandeling voor een huisdier. Dat hangt bijvoorbeeld af van de oorzaak van een behandeling voor uw huisdier, maar ook van de gekozen dekking.

Voorwaarden bij de huisdierenverzekeringen

Ohra vergoedt tijdens de eerste 30 dagen nadat de huisdierenverzekering is ingegaan geen kosten van de dierenarts. Wel worden de kosten van een behandeling vergoed als een huisdier een ongeval krijgt of als het nodig is om een identificatiechip te plaatsen. Petplan vergoedt geen kosten die ontstaan door ziekte, een aandoening of een ongeval als die voor of tijdens de wachttermijn zijn ontstaan. Petplan keert tijdens de wachttijd wel uit als er preventieve zorg voor een huisdier nodig is, of als er een chip moeten worden geplaatst. Inshared vergoedt net als Ohra geen kosten die veroorzaakt zijn door ziekten of klachten in de eerste 30 dagen.

Als uw huisdier een ongeval krijgt in die periode wordt dit wel vergoed. Wie kiest voor de dekking ‘Huisdier & Ongeval heeft geen last van de wachttijd, want die geldt in dat geval niet. Ook Proteq keert niet uit bij (vervolg)behandelingen van een ziekte of een aandoening die tijdens de wachtperiode ontstaat. Uitzondering daarop zijn pups en kittens met een leeftijd tussen de 49 en 99 dagen. Bij Hema wordt tijdens de eerste 30 dagen alleen vergoed als de behandeling valt onder de aanvullende dekking preventieve zorg. Honden en katten zijn daarvoor dus meteen verzekerd bij deze huisdierenverzekering.